Muzeum Geologiczne im. Stanisława J. Thugutta i Biblioteka Wydziału

Od dnia 1 lipca 2020 r. w skład jednostki wchodzą:

 

 

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii