Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej

Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Konon
Telefon: (+48 22) 55 40 432
Pokój: 1057
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. ucz.
Telefon: (+48 22) 55 40 431
Pokój: 1055
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dr Agnieszka Kłopotowska
Telefon: (+48 22) 55 40 471
Pokój: 1065
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Prof. dr hab. Andrzej Konon
Telefon: (+48 22) 55 40 432
Pokój: 1057
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dr Barbara Rybak-Ostrowska
Telefon: (+48 22) 55 40 463
Pokój: 1053
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dr Joanna Uroda
Telefon: (+48 22) 55 40 438
Pokój: 1067
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dr Michał Wyglądała
Telefon: (+48 22) 55 40 439
Pokój: 1069
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Mgr Anna Haluch (starszy technik)
Telefon: (+48 22) 55 40 408
Pokój: 1041
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Mgr Justyna Justyna-Grygo (starszy specjalista inżynieryjno-techniczny)
Telefon: (+48 22) 55 40 472
Pokój: 1058
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dr Wojciech Ozimkowski
Telefon: (+48 22) 55 40 437
Pokój: 1047
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Mgr Anna Haluch
Telefon: (+48 22) 55 40 408
Pokój: 1041
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Mgr Emil Wójcik
Telefon: (+48 22) 55 40 443
Pokój: 1059
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Sekretariat WG2:

Telefon: (+48 22) 55 40 400
Fax: (+48 22) 55 40 001
Pokój: 1075
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny otwarcia:

 poniedziałek - piątek     godz. 800 - 1600 

Problematyka badawcza

W Katedrze Tektoniki i Kartografii Geologicznej prowadzone są prace badawcze z zakresu geologii strukturalnej, tektoniki, oraz kartografii geologicznej.

 

Tektonika zajmuje się analizą deformacji w skali regionalnej. Badania tektoniczne służą odtwarzaniu deformacji w obrębie większych jednostek tektonicznych, co powinno być punktem wyjścia również dla badań dotyczących płyt litosfery. Podstawą dla rozważań tektonicznych jest geologia strukturalna ograniczona w obszarze badań do pojedynczych lub zespołów odsłonięć.

 

Analiza deformacji prowadzona od obserwacji w pojedynczych odsłonięciach, poprzez wnioski tektoniczne na poziomie regionalnym, również w oparciu o badania geofizyczne, jest podstawą dla opracowania modeli tektonicznych powstania basenów sedymentacyjnych, co wiąże się na przykład z problematyką surowcową. Badania takie wymagają współpracy z innymi geologami zajmującymi się sedymentologią, stratygrafią, geofizyką, petrografią, geochemią oraz geomechaniką, co jest priorytetem w podejmowanych wspólnie przez pracowników naszego Zakładu projektach naukowych. Ponieważ jak wspomnieliśmy, to model tektoniczny jest efektem końcowym, w badaniach stosujemy techniki odtwarzania geometrii czy określania stopnia deformacji wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie firmy Schlumberger (Petrel, TechLog, Dynel 2D, 3D i Poly3D) oparte m.in. o analizę elementów skończonych czy brzegowych.

 

Podstawą wszelkich badań tektonicznych powinna być kartografia geologiczna w myśl stwierdzenia: "...chcesz wiedzieć - skartuj to", stąd w Katedrze TiKG wykonywane są typowe mapy geologiczne w skali od 1:10 000, poprzez 1:25 000 do Szczegółowych Map Geologicznych Polski w skali 1:50 000, jak również mapy tektoniczne, gdzie głównym celem jest pokazanie struktur tektonicznych wraz z ich parametrami. Pracownicy Katedry TiKG zajmują się również sporządzaniem różnego typu dokumentacji geologicznych, w tym na przykład map osuwisk czy też map będących podstawą opracowań planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Badania kartograficzne to nie tylko badania powierzchniowe, ale również obejmujące głębsze partie skorupy ziemskiej i stanowiące podstawę kartografii wgłębnej, opierającej się głównie o analizę rdzeni wiertniczych i wyników badań geofizycznych, w tym sejsmicznych. Kartografia wgłębna poprzez sporządzanie między innymi map ścięcia poziomego wspomaga na przykład analizę ewolucji basenów sedymentacyjnych.

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii