Nowa struktura Wydziału Geologii obowiązująca od dnia 1 lipca 2020 r.

 

KATEDRY:

 • Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
 • Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
 • Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
 • Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
 • Katedra Geologii Klimatycznej
 • Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
 • Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
 • Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
 • Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej

LABORATORIA:

 • Laboratorium Geomikrobiologii i Geochemii Środowiska
 • Laboratorium Geologii Stosowanej  
 • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Mikroanalizy i Dyfrakcji Rentgenowskiej 

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) z siedzibą w Korzecku k. Chęcin

Muzeum Geologiczne im. Stanisława J. Thugutta i Biblioteka Wydziału


Struktura Wydziału Geologii obowiązująca do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii

 • Zakład Geochemii
 • Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej
 • Zakład Mineralogii
 • Zakład Petrologii

Instytut Geologii Podstawowej

 • Zakład Geologii Dynamicznej
 • Zakład Geologii Historycznej i Regionalnej
 • Zakład Geologii Klimatycznej
 • Zakład Paleontologii
 • Zakład Tektoniki i Kartografii Geologicznej

Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

 • Zakład Geologii Inżynierskiej
 • Zakład Geomechaniki
 • Zakład Hydrogeologii Stosowanej i Geofizyki
 • Zakład Hydrogeologii

Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Biblioteka Wydziału Geologii

Muzeum Geologiczne im. Stanisława Thugutta

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii