Doktoraty

Mgr inż. Tomasz Białobrzeski

Doktorant: mgr inż. Tomasz Białobrzeski
Tytuł: Odkształcalność i konsolidacja gruntów organicznych na tle geologiczno-inżynierskich uwarunkowań południowej obwodnicy Gdańska [streszczenie_PL]

Promotorzy: dr hab. Paweł Dobak, prof. ucz.; dr Tomasz Szczepański (promotor pomocniczy)
Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka (Politechnika Śląska) [recenzja];
dr hab. inż. Henryk Woźniak, prof. AGH (Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie) [recenzja]

Obrona: 7 lipca 2020 r. o godz. 13:00 w trybie zdalnym [zawiadomienie o obronie (PL)] [zawiadomienie o obronie (EN)]

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii