Zarządzenia Prodziekan ds. studenckich

 


rok 2022

  • ZARZĄDZENIE NR 1 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trakcie sesji na Wydziale Geologii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (plik pdf) >>> 

rok 2021

  • ZARZĄDZENIE NR 3 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza i geologia stosowana prowadzonych przez Wydział Geologii w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>> 
  • ZARZĄDZENIE NR 2 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (plik pdf) >>>
  • ZARZĄDZENIE NR 1 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zajęć praktycznych dla studentów kierunków studiów organizowanych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (plik pdf) >>>

rok 2020

  • Zarządzenie nr 1 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zajęć praktycznych dla studentów kierunków studiów organizowanych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, odbywających się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego (plik pdf) >>>

 

  • Rozporządzenie Prodziekan ds. studenckich - Zasady ustalania liczebności grup ćwiceniowych i wykładowych od roku akademickiego 2020/2021 (plik pdf) >>>
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii