Uchwały Rady Dydaktycznej

dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia


Rok 2022

 • UCHWAŁA NR 14 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup zajęciowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza oraz geologia stosowana od roku akademickiego 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 13 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunek geologia stosowana na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w roku akademickim 2023/2024 (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 12 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zasad przyjęcia laureatów i finalistów olimpiad na studia pierwszego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2026/2027 (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 11 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zasad przyjęcia laureatów i finalistów olimpiad na studia pierwszego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2026/2027 (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2023/2024 (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2023/2024 (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innych szkół wyższych na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2023/2024 (plik pdf) >>>  
 • UCHWAŁA NR 7 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innych szkół wyższych na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2023/2024 (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 6 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2023/2024 (plik pdf) >>>  
 • UCHWAŁA NR 5 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2023/2024 (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 4 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ewaluacji programu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza i geologia stosowana (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 3 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2022/2023 (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 2 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 1 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie proponowanych limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunki studiów geologia poszukiwawcza i geologia stosowana na rok akademicki 2022/2023 (plik pdf) >>>

Rok 2021

 • UCHWAŁA NR 32 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie minimum programowego dla studentów Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (MISMaP) ubiegających się o dyplom magistra na kierunku geologia stosowana, studia drugiego stopnia, na Wydziale Geologii UW zrealizowany w ramach Kolegium MISMaP (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 31 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie minimum programowego dla studentów Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (MISMaP) ubiegających się o dyplom magistra na kierunku geologia poszukiwawcza, studia drugiego stopnia, na Wydziale Geologii UW zrealizowany w ramach Kolegium MISMaP (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 30 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie minimum programowego dla studentów Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (MISMaP) ubiegających się o dyplom inżyniera na kierunku geologia stosowana, studia pierwszego stopnia, na Wydziale Geologii UW zrealizowany w ramach Kolegium MISMaP (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 29 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie minimum programowego dla studentów Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (MISMaP) ubiegających się o dyplom licencjata na kierunku geologia poszukiwawcza, studia pierwszego stopnia, na Wydziale Geologii UW zrealizowany w ramach Kolegium MISMaP (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 28 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rustama Manurova dotyczącego nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 27 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza i geologia stosowana (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 26 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na studiach drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza i geologia stosowana (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 25 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 24 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku geologia poszukiwawcza na studiach pierwszego i drugiego stopnia (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 23 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 23 czerwcaa 2021 r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup zajęciowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza oraz geologia stosowana od roku akademickiego 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 22 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2022/2023 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 21 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2022/2023 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 20 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2022/2023 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 19 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2022/2023 (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 18 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2022/2023 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 17 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2022/2023 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 16 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2022/2023 (Archiwalny) (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 15 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2022/2023 (Archiwalny) (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 14 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zasad przyjęcia laureatów i finalistów olimpiad na studia pierwszego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2025/2026 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 13 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zasad przyjęcia laureatów i finalistów olimpiad na studia pierwszego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2025/2026 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 12 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na studia pierwszego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2022/2023 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 11 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2022/2023 (Archiwalny) (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2022/2023 (Archiwalny) (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2022/2023 (Archiwalny) (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2022/2023 (Archiwalny) (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 7 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 6 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 5 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie proponowanych limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunki studiów geologia poszukiwawcza i geologia stosowana na rok akademicki 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 4 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Kristsiny Nicewicz dotyczącego nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 3 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 2 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza i geologia stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 1 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza i geologia stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia poszukiwawcza (plik pdf) >>>

Rok 2020

 • UCHWAŁA NR 28 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. procesu nostryfikacji dyplomu Kristsiny Nicewicz (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 27 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie odbywania się kursów terenowych organizowanych dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza i geologia stosowana w czasie pandemii Covid-19 w roku akademickim 2020/2021 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 26 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na studiach drugiego stopnia na kierunku geologia stosowana (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 25 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na studiach drugiego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 24 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza i geologia stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 23 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza i geologia stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia poszukiwawcza (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 22 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 21 października 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia (plik pdf) >>>
 • OBWIESZCZENIE NR 1 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 21 października 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 21 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunkach studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 21 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunkach studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 20 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza i geologia stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 19 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 18 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 17 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia poszukiwawcza (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 16 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad przyjęcia laureatów i finalistów olimpiad na studia pierwszego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2024/2025 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 15 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad przyjęcia laureatów i finalistów olimpiad na studia pierwszego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2024/2025 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 14 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na studia pierwszego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 13 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 12 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 11 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 7 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie propozycji zmian w programach studiów na kierunku geologia poszukiwawcza na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na kierunku geologia stosowana na studiach pierwszego stopnia (dla wszystkich specjalizacji i dla specjalizacji geodynamika i kartografia geologiczna) na Wydziale Geologii dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 6 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2020/2021 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 5 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 2020/2021 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 4 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania programu studiów nowego kierunku pod roboczą nazwą „Geoinformatyka i geofizyka” (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 3 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie proponowanych limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Geologii na rok akademicki 2020/2021 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 2 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania stałych gości Rady Dydaktycznej Wydziału Geologii (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 1 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącej Rady Dydaktycznej Wydziału Geologii (plik pdf) >>> 
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii