Skład Rady Dydaktycznej

dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia

Aktualny skład Rady Dydaktycznej - kadencja 2021-2024
 • Dr hab. Ewa Durska - Prodziekan ds. studenckich, Przewodnicząca Rady Dydaktycznej (od 1 października 2020 r.)

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 1. dr hab. Ewa Durska - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Michał Ginter
 3. dr Marcin Górka
 4. dr hab. Paweł Łukaszewski
 5. dr Agnieszka Marcinowska
 6. dr hab. Dorota Porowska, prof. ucz.
 7. dr hab. Paweł Rydelek
 8. dr hab. Marcin Szymanek, prof. ucz.
 9. dr Joanna Uroda
 10. dr hab. Jan Wierchowiec, prof. ucz.

Przedstawiciele doktorantów:

 1. mgr inż.  Michał Pisz

Przedstawiciele studentów:

 1. Bartosz Gliniewicz
 2. Adam Marciniak
 3. Albert Wieczysty

Stali Goście Rady Dydaktycznej:

 1.  dr  Anna Bąkowska
 2. mgr Adam Stępień

 

Byli członkowie Rady Dydaktycznej:

Przedstawiciele doktorantów:

 1. mgr Aleksander Majchrzyk

Przedstawiciele studentów:

 1. Piotr Korczyński
Skład Rady Dydaktycznej - kadencja 2019-2020
 • dr hab. Ewa Durska - Prodziekan ds. studenckich, Przewodnicząca Rady Dydaktycznej (od 1 października 2020 r.)
 • prof dr hab. Anna Wysocka - Prodziekan ds. studenckich, Przewodnicząca Rady Dydaktycznej (do 30 września 2020 r.)

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 1. dr hab. Ewa Durska - Przewodnicząca
 2. dr hab. Marcin Szymanek - Wiceprzewodniczący
 3. dr hab. Grzegorz Barczyk
 4. dr Justyna Domańska-Siuda
 5. prof. dr hab. Michał Ginter
 6. dr hab. Sebastian Kowalczyk
 7. dr Agnieszka Marcinowska
 8. dr hab. Dorota Porowska
 9. dr hab. Piotr Zawrzykraj

Przedstawiciele doktorantów:

 1. mgr Aleksander Majchrzyk
 2. mgr inż. Michał Pisz

Przedstawiciele studentów:

 1. Bartosz Gliniewicz
 2. Kamil Kobyliński
 3. Piotr Korczyński
 4. Klaudia Tetfejer

Stali Goście Rady Dydaktycznej:

 1. dr Anna Bąkowska - koordynator ds. mobilności
 2. mgr Adam Stępień - pełnomocnik ds. rekrutacji
 3. dr hab. Anna Żylińska, prof. ucz. - kierownik studiów doktoranckich
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii