Dokumenty i akty prawne

 Informujemy, że od roku 2017 wszystkie akty normatywne i akty prawne podejmowane na Wydziale Geologii zamieszczane są na stronie dziennik.uw.edu.pl

Regulamin Wydziału Geologii (Monitor UW z 2020 r. poz. 52 z późn. zm.)  >>> 
Regulamin Wydziału Geologii - tekst ujednolicony (plik pdf) >>>  

 

 • Uchwała nr 23 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup zajęciowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza oraz geologia stosowana od roku akademickiego 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • Zasady ustalania wielkości grup ćwiczeniowych i wykładowych na Wydziale Geologii od roku akademickiego 2020/2021 (plik pdf) >>>
 • Zasady rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich na Wydziale Geologii (Dziennik Wydziału Geologii z 2017 r. poz. 16) (plik pdf)>>>

 

 • Opinia Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17.12.2018 r. w sprawie dydaktyki w związku ze zmianami Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (plik pdf) >>>

 

ZARZĄDZENIA DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII
 • ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie udzielania przez Wydział Geologii zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości 10000 Euro (DWG z 2022 r. poz. 2) (plik pdf) >>> [załącznik nr 1 - plik docx] [załącznik nr 2 - plik docx]
 • ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw kontaktu z przemysłam na Wydziale Geologii (DWG z 2021 r. poz. 40) (plik pdf) >>> 
 • ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Promocji Wydziału Geologii (DWG z 2021 r. poz. 18) (plik pdf) >>> 
 • ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Geologii (Dziennik Wydziału Geologii z 2020 r. poz. 36) (plik pdf) >>>
 • ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołów badawczych (Dziennik Wydziału Geologii z 2020 r. poz. 26) (plik pdf) >>>
 • ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 Dziekana Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Geologii (Dziennik Wydziału Geologii z 2019 r. poz. 38) (plik pdf) >>> (Archiwalny)
 • ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Geologii (Dziennik Wydziału Geologii z 2019 r. poz. 1) (plik pdf) >>> (Archiwalny)
 • ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 Dziekana Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Geologii (Dziennik Wydziału Geologii z 2018 r. poz. 85) (plik pdf) >>> (Archiwalny)
 • ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Geologii (Dziennik Wydziału Geologii z 2018 r. poz. 84) (plik pdf) >>> (Archiwalny)
 • ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu nagrywania przebiegu posiedzeń Rady Wydziału Geologii (Dziennik Wydziału Geologii z 2018 r. poz. 17) (plik pdf) >>>
 • ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie akceptacji Dziekana wniosków badawczych składanych w trybie konkursowym (Dziennik Wydziału Geologii z 2018 r. poz. 16) (plik pdf) >>>
 • ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika dziekana ds. projektów (Dziennik Wydziału Geologii z 2018 r. poz. 15) (plik pdf) >>>
 • ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie udzielania przez Wydział Geologii zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości 10000 Euro (Dziennik Wydziału Geologii z 2018 r. poz. 1) (plik pdf) >>> (Archiwalny)
 • ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży osobom przyjeżdżającym na Wydział Geologii w charakterze recenzenta, promotora, członków komisji w przewodach doktorskich, przewodach lub postępowaniach habilitacyjnych, postępowaniach o nadanie tytułu profesora oraz osobom współpracującym z Wydziałem Geologii (Dziennik Wydziału Geologii z 2017 r. poz. 37) (plik pdf) >>>
 • Zarządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie udzielania przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości 10.000 Euro (plik pdf) >>> (Archiwalny)
 • Zarządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 2/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie odpowiedzialności materialnej za użytkowany składnik majątku (plik pdf) >>>
 • Zarządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 1/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zasad akceptacji finansowej składanych wniosków projektowych (plik pdf) >>>
 • Zarządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 1 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie oznakowania i przechowywania dokumentacji projektowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (plik pdf) >>>
 • Rozporządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 1/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie odpowiedzialności materialnej za użytkowany składnik majątku trwałego (plik pdf) >>>

 

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii