Skład Wydziałowej Komisji Oceniającej - kadencja 2021-2024

Wydziałowa Komisja Oceniająca na Wydziale Geologii

  1. prof. dr hab. Michał Ginter - Przewodniczący
  2. prof. dr hab. Jan Parafiniuk - Zastępca przewodniczącego
  3. dr hab. Andrzej Domonik
  4. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz. - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  5. dr Joanna Uroda
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii