Aktualny skład Rady Wydziału Geologii - kadencja 2020-2024

Przedstawiciele nauczycieli akademickich
 1. Prof. dr hab. Bogusław Bagiński
 2. Dr hab. Grzegorz Barczyk
 3. Dr hab. Marcin Barski
 4. Dr hab. Maciej Bąbel, prof. ucz.
 5. Dr hab. Krzysztof Bińka
 6. Dr hab. Katarzyna Delura
 7. Dr hab. Paweł Dobak, prof. ucz.
 8. Dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński, prof. ucz.
 9. Dr hab. Andrzej Domonik
 10. Dr hab. Zofia Dubicka
 11. Dr hab. Ewa Durska
 12. Dr hab. Jan Dzierżek, prof. ucz.
 13. Dr hab. Ewa Falkowska, prof. ucz.
 14. Prof. dr hab. Michał Ginter
 15. Dr hab. Ewa Głowniak
 16. Dr hab. Włodzimierz Humnicki
 17. Dr hab. Sławomir Ilnicki, prof. ucz.
 18. Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. ucz.
 19. Prof. dr hab. Paweł Karnkowski
 20. Prof. dr hab. Andrzej Konon
 21. Dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. ucz.
 22. Dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. ucz.
 23. Prof. dr hab. Ewa Krogulec
 24. Dr hab. Paulina Leonowicz
 25. Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
 26. Dr hab. Piotr Łuczyński, prof. ucz.
 27. Dr hab. Paweł Łukaszewski
 28. Prof. dr hab. Jerzy Małecki
 29. Dr hab. Radosław Mieszkowski
 30. Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert, prof. ucz.
 31. Prof. dr hab. Jan Parafiniuk
 32. Dr hab. Dorota Porowska, prof. ucz.
 33. Dr hab. Urszula Radwańska, prof. ucz.
 34. Dr hab. Zbigniew Remin
 35. Dr hab. Paweł Rydelek
 36. Prof. dr hab. Stanisław Skompski
 37. Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
 38. Dr hab. Tomasz Szczepański
 39. Dr hab. Marzena Szostakiewicz-Hołownia
 40. Dr hab. Marcin Szymanek, prof. ucz.
 41. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 42. Dr hab. Jan Wierchowiec, prof. ucz.
 43. Dr hab. Barbara Woronko
 44. Prof. dr hab. Anna Wysocka
 45. Dr hab. Mikołaj Zapalski, prof. ucz.
 46. Dr hab. Piotr Zawrzykraj
 47. Dr hab. Anna Żylińska, prof. ucz.
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii