NASI TUTORZY

Grzegorz Barczyk

Dr hab. Grzegorz Barczyk
pok. P060, tel. 22 55-40-521, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych


Mam to szczęście, że od wielu lat robię to co lubię i lubię to co robię.
W działalności tutorskiej przede wszystkim staram się pomóc innym by i oni mogli znaleźć się w takiej sytuacji.
Z racji zainteresowań prywatnych i zawodowych prowadzę tutoriale z zakresu geologii, hydrogeologii, hydrogeologii regionów górskich, ochrony przyrody nieożywionej. Moim głównym obszarem zainteresowania naukowego - jak i prywatnego - są rejony górskie, w szczególności Tatry, a także tereny, na których występują zjawiska krasowe.

Od wielu lat zajmuję się również różnymi formami popularyzacji nauki. Dodatkowymi

obszarami moich zainteresowań - głównie prywatnych - są: fotografia, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii "analogowej", tradycyjnej, historia XX wieku (zwłaszcza okres I Wojny Światowej, lata międzywojenne, do zakończenia II Wojny Światowej), muzyka (klasyczna, jazz).

Zajmuję się głównie tutoringiem akademickim, dotyczącym przede wszystkim tematów zawodowych z dziedzin, którymi zajmuję się naukowo. W ramach prowadzonych tutoriali przekazuję swoim podopiecznym nie tylko wiedzę merytoryczną ale również pomagam w nabraniu umiejętności, w zakresie prezentacji własnych dokonań w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Oferuję również tutoriale związane z moimi zainteresowaniami pozanaukowymi, w szczególności związane z popularyzowaniem wiedzy geologicznej, wiedzy o Tatrach oraz wiedzy i świadomości ekologicznej.

Przykładowe tematy tutoriali to:
- Przyroda nieożywiona – czy warto ją chronić?;
- Po co nam parki narodowe?;
- Współczesne problemy ochrony przyrody;

Podobnie jak Koleżanki i Koledzy z Klubu Tutora na Wydziale Geologii w roku 2015 uzyskałem „Certyfikat Tutora” wystawiony przez Collegium Wratislaviense, w roku 2016 „Certyfikat Praktyka Tutoringu”, a od czerwca 2018 roku posiadam „Akredytację Tutorską”.

 

Dr Anna Bąkowska
pok. P100, tel. 22 55-40-536, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Geologii Inżynierskiej, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na geologiczno-inżynierskiej ocenie gruntów jako podłoża budowlanego, w szczególności na zagadnieniach mechaniki gruntów związanych z analizą zachowania się ośrodka gruntowego pod wpływem obciążeń statycznych i dynamicznych. Interesuję się również analizą i oceną fizyczno-mechanicznych właściwości gruntów organicznych.
Tematyka zajęć będzie obejmować wybrane przez studentkę/studenta zagadnienie z zakresu mechaniki gruntów i/lub geologii inżynierskiej. W ramach tutorialu możliwe będzie przeprowadzenie pod moim kierunkiem badań laboratoryjnych.
W roku akademickim 2017/2018 proponuję już od semestru zimowego. 

Anna Bąkowska
Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk

Dr Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk
pok. 1024, tel. 22 55-40-426, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Geologii Dynamicznej, Instytut Geologii Podstawowej


Obecnie zajmuję się biogeografią ryb kostnoszkieletowych w oligocenie. Interesuje mnie środowisko sedymentacji i rozwój basenów morskich w oligocenie, a także geneza skał macierzystych ropy naftowej.

Zakres tutoriali dotyczy wybranych zagadnień z zakresu moich zainteresowań, np.:

  • "Geneza skał macierzystych ropy naftowej z okolic Gorlic";
  • "Czym była i kiedy powstała Paratetyda?";
  • "Biogeografia wybranych rekinów w oligocenie".

Możliwe są także inne tematy bliskie moim zainteresowaniom. Do wyboru są możliwe sposoby realizacji: przygotowanie prezentacji, pisanie eseju, opracowanie wybranego hasła do wikipedii, przygotowywanie abstraktu konferencyjnego, lub opracowanie geologicznej dokumentacji terenowej.
W roku akademickim 2017/2018 oferuję tutoriale już od semestru zimowego. 

Dr hab. Włodzimierz Humnicki
pok. P039, tel. 22 55-40-523, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Hydrogeologii, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Moje zainteresowania badawcze dotyczą hydrogeologii regionalnej Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich Tatr, Podhala i Pienin. Moją wielką życiową pasją, pozwalającą łączyć zainteresowania prywatne z pracą naukową, jest turystyka górska, którą czynnie uprawiam niemal od 50 lat (!).

Tutoriale adresuję do studentów wykonujących lub zamierzających wykonywać prace dyplomowe na obszarze Tatr, Podhala i Pienin oraz do wszystkich miłośników tego regionu, zainteresowanych nieco głębszym i niestandardowym poszerzeniem swojej wiedzy na jego temat. W czasie tutoriali i wspólnej pracy, spróbujemy poszerzyć horyzonty poznawcze uczestnika/uczestniczki i, poza zachęceniem go/jej do zdobywania wiedzy na temat tego wspaniałego regionu, wpoić nawyk całościowego patrzenia na każdy teren swoich badań tak, aby nigdy nie ograniczać się wyłącznie do wąskich zagadnień geologicznych i hydrogeologicznych, ale zawsze uwzględniać specyfikę geograficzną i kulturową danego obszaru. Oczywiście możliwy jest również wariant ukierunkowania tutorialu ściśle na szczegółowe zagadnienia hydrogeologiczne danego regionu.
W roku akademickim 2017/2018 proponuję tutoriale już od semestru zimowego. 

Włodzimierz Humnicki
Sebastian Kowalczyk

Dr hab. Sebastian Kowalczyk

pok. 1114, tel. 22 55-40-532, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się na aplikacji metody elektrooporowej oraz georadarowej do rozpoznawania przypowierzchniowej części budowy geologicznej. Obecne badania dotyczą zastosowania metody obrazowania elektrooporowego (tomografii elektrooporowej) do scharakteryzowania gruntów słabonośnych.
Osobom zainteresowanym tutorialami u mnie proponuje tematykę dotyczącą metody elektrooporowej i jej zastosowań, ze szczególnym uwzględnieniem tej metody w badaniach geologiczno-inżynierskich.
Tematykę, zakres oraz sposób realizacji zajęć ustalimy na pierwszym spotkaniu.
W roku akademickim 2017/2018 proponuję spotkania w semestrze zimowym.

Dr Małgorzata Kozłowska
pok. 1022, tel. 22 55-40-494, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Geologii Dynamicznej, Instytut Geologii Podstawowej


Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na sedymentologii i petrografii skał klastycznych. Zajmuję się odtwarzaniem procesów sedymentacyjnych i wietrzeniowych w kopalnych sekwencjach lądowych. Szczególnie interesują mnie procesy glebotwórcze i wykorzystanie badań pedologicznych w sedymentologii i analizie basenów sedymentacyjnych.
W wolnych chwilach dużo podróżuję po Polsce i Europie. Uwielbiam wędrówki po górach i lesie oraz pływanie kajakiem.

Proponuję tutoriale w zakresie:

  • pedologia w badaniu zmian klimatycznych w przeszłości geologicznej,
  • zastosowanie badań pedologicznych w stratygrafii sekwencji i analizie basenów sedymentacyjnych,
  • profile glebowe jako wskaźniki kopalnych środowisk sedymentacji lądowej,
  • wykorzystanie badań pedologicznych w rolnictwie, leśnictwie i ekologii,
  • paleogeografia we wczesnym dewonie,
  • odtwarzanie obszarów źródłowych skał klastycznych.

Jestem także otwarta na realizację tematów proponowanych przez studentów.
W roku akademickim 2017/2018 proponuję tutoriale już od semestru zimowego.

Małgorzata Kozłowska
Marcin Szymanek

Dr hab. Marcin Szymanek
pok. 1115, tel. 22 55-40-497, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Geologii Klimatycznej, Instytut Geologii Podstawowej


Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się na mięczakach czwartorzędowych z wykorzystaniem tej grupy w rekonstrukcjach paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych, również z zastosowaniem analizy izotopowej i geochemii muszli. Rekonstrukcje paleoekologiczne prowadzę w oparciu o faunę osadów jeziornych, jaskiniowych i lessów, dodatkowo zajmuję się kartowaniem osadów czwartorzędowych i osuwisk.

Proponuję tutoriale w zakresie szerokiego spektrum metod używanych w rekonstrukcjach paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych z uwzględnieniem przyczyn, prognozowania zmian klimatycznych i mechanizmów rządzących klimatem na Ziemi. Tematy realizowane są w oparciu o dostępną literaturę i doświadczenia własne w formie krótkich esejów, dyskusji i/lub prezentacji multimedialnych.
W roku akademickim 2017/2018 proponuję spotkania już od semestru zimowego.

Prof. dr hab. Anna Wysocka
pok. 1035, tel. 22 55-40-445, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Geologii Dynamicznej, Instytut Geologii Podstawowej


Moje zainteresowania badawcze dotyczą neogeńskiej sedymentacji utworów okruchowych w środowiskach lądowych i morskich w różnych rejonach świata, od Polski, poprzez Ukrainę, Iran, Egipt, po Wietnam. Na tutoriale zapraszam wszystkich zainteresowanych sedymentologią, zarówno w środowiskach współczesnych jak również kopalnych. Chętnie podejmę się także prowadzenia tutoriali związanych z różnymi procesami geologicznymi. Jestem przychylna temu aby to student proponował interesujący go temat. Na pierwszym spotkaniu ustalam zakres tematu i sposób, w jaki student będzie się przygotowywał do kolejnych spotkań.
W roku akademickim 2017/2018 proponuję tutoriale już od semestru zimowego.

 

Anna Wysocka
Anna Żylińska

Dr hab. Anna Żylińska, prof. ucz.
pok. 1079, tel. 22 55-40-448, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Geologii Historycznej i Regionalnej, Instytut Geologii Podstawowej


Głównym tematem moich zainteresowań badawczych są kambryjskie trylobity, przede wszystkim z Gór Świętokrzyskich ale także ze Skandynawii. Interesuje mnie ich taksonomia, możliwość wykorzystania w biostratygrafii i rekonstrukcjach biogeograficznych, ale także ślady, jakie tworzyły, oraz morfologia funkcjonalna ich pancerzy. Każde z tych zagadnień może się stać punktem wyjścia do ustalenia tematu naszych wspólnych spotkań. W ramach tutoriali chętnie poprowadzę studenta przez zagadnienia kambryjskiej eksplozji życia. Możemy podyskutować o oknach tafonomicznych i ich roli w poznaniu bioróżnorodności kopalnych ekosystemów. Innym interesującym tematem, któremu moglibyśmy poświęcić nasze spotkania jest geologia paleozoiku Gór Świętokrzyskich. Jestem także otwarta na realizację tematu zaproponowanego przez studenta.
W roku akademickim 2017/2018 oferuję tutoriale już od semestru zimowego. Zakres i sposób realizacji tutoriali ustalimy na pierwszym spotkaniu.

 

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii