Kierunki studiów

STUDIA I STOPNIA


Oferujemy kierunki stacjonarne:

 • GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA - studia licencjackie; 3 lata; zakończone dyplomem licencjata
 •  GEOLOGIA STOSOWANA - studia inżynierskie; 3,5 roku; zakończone dyplomem inżyniera geologa
  specjalizacje:
  • Geodynamika i kartografia geologiczna
  • Geoinżynieria (w zakresie: geologii inżynierskiej; hydrogeologii lub ochrony środowiska)
  • Inżynieria surowców mineralnych

 

 

 

STUDIA II STOPNIA

Image

Oferujemy kierunki stacjonarne:

 • GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA (od roku akademickiego 2019/2020) - studia magisterskie; 2 lata; zakończone dyplomem magistra
  Po pierwszym semestrze studiów, w zależności od zainteresowań, studenci wybierają jedną z trzech specjalizacji:
  • Stratygrafia, sedymentologia i paleontologia
  • Geologia klimatyczna
  • Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa

 

 • GEOLOGIA STOSOWANA - studia magisterskie; 2 lata; zakończone dyplomem magistra
  specjalności:
  • Geologia inżynierska
  • Geologia środowiskowa
  • Gospodarka surowcami mineralnymi
   specjalizacje:
   • Geomateriały mineralne
   • Poszukiwanie i dokumentowanie złóż
  • Hydrogeologia
  • Tektonika i kartografia geologiczna
Image
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii