Zasady kwalifikacji na studia I stopnia

W roku akademickim 2021/2022 Wydział Geologii prowadzi rekrutację na następujących kierunkach:

 

Studia pierwszego stopnia:

 1. Kierunek geologia poszukiwawcza
 2. Kierunek geologia stosowana

 

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą 2005-2021

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą 2005-2021

Przedmiot wymagany

 

Język polski

 

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

 

Przedmiot wymagany

 

Matematyka*

 

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

 

Przedmiot wymagany

 

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

 

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

 

Przedmiot wymagany

 

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, biologia, chemia,
fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka*

 

P. rozszerzony x 1

 
 waga = 5%  waga = 15%  waga = 10%  waga = 70%

* Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

 • LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:
  • Olimpiady Geograficznej,
  • Olimpiady Matematycznej,
  • Olimpiady Informatycznej,
  • Olimpiady Chemicznej,
  • Olimpiady Fizycznej,
  • Olimpiady Biologicznej;
 • LAUREACI:
  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
 • LAUREACI KRAJOWI:
  • Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej,
  • Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO,
  • Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej (w kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych).

 

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu geografia otrzymują FINALIŚCI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO.

Terminarz rekrutacyjny na rok akademicki 2021/2022

Terminarz rekrutacyjny dla kierunków geologia poszukiwawcza i geologia stosowana

REKRUTACJA OTWARTA

 Tura  rekrutacji   Początek  rejestracji  Koniec  rejestracji  Sprawdzian znajomości  języka polskiego **  Ogłoszenie  wyników  Przyjmowanie dokumentów
  I tura  07.06.2021  05.07.2021  13.07.2021  19.07.2021

 I termin: 20-22.07.2021

 w przypadku niewypełnienia limitu  miejsc:

 II termin: 23, 26.07.2021

 III termin: 27-28.07.2021

 IV termin: 29-30.07.2021

 kolejne terminy wyznaczone przez  komisję rekrutacyjną

  II tura*  10.08.2021  13.09.2021  21.09.2021  24.09.2021

 I termin: 27-28.09.2021

 w przypadku niewypełnienia limitu  miejsc:

 II termin: 29-30.09.2021

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze;

** o ile dotyczy kandydata

 

PRZENIESIENIA Z INNYCH UCZELNI

 Początek  rejestracji   Koniec  rejestracji  Sprawdzian znajomości  języka polskiego *  Ogłoszenie  wyników   Przyjmowanie  dokumentów 
 07.06.2021  13.09.2021  21.09.2021  22.09.2021  27-28.09.2021

* o ile dotyczy kandydata

 

WYMAGANE DOKUMENTY: http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii