Rekrutacja

W roku akademickim 2021/2022 Wydział Geologii prowadzi rekrutację na następujących kierunkach:

 

 

Studia I stopnia:

 Kierunek studiów  GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA GEOLOGIA STOSOWANA
 Opis kierunku studiów
  •  studia licencjackie (stacjonarne) (3 lata)
  • zakończenie dyplomem licencjata
  • studia inżynierskie (stacjonarne) (3,5 roku)
  • zakończone dyplomem inżyniera geologa
Rekrutacja otwarta 40  80
 Przeniesienia 5 5
 Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów  10  10

Studia II stopnia:

 Kierunek studiów  GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
GEOLOGIA STOSOWANA
 Opis kierunku studiów
  •  studia magisterskie (stacjonarne) (2 lata)
  • zakończenie dyplomem magistra
  • studia magisterskie (stacjonarne) (2 lata)
  • zakończone dyplomem magistra
  • początek studiów od semestru letniego
Rekrutacja otwarta  22  34
 Przeniesienia 0  0
 Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów  8  8
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii