Regulaminy studiów i inne akty prawne

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim
 • Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim - obowiązuje od 1 październia 2019 r. (plik pdf) >>>
Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 1 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trakcie sesji na Wydziale Geologii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (plik pdf) >>> 

 • ZARZĄDZENIE NR 3 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza i geologia stosowana prowadzonych przez Wydział Geologii w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>> 
 • ZARZĄDZENIE NR 2 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (plik pdf) >>>
 • ZARZĄDZENIE NR 1 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zajęć praktycznych dla studentów kierunków studiów organizowanych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (plik pdf) >>>
 • Zarządzenie nr 1 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zajęć praktycznych dla studentów kierunków studiów organizowanych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, odbywających się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego (plik pdf) >>> 
OPŁATY
PRAKTYKI ZAWODOWE
 • Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych Wydziału Geologii (plik pdf) >>>
KURSY TERENOWE
 • Regulamin kursów terenowych obowiązujący studentów przyjętych na studia od roku akademickiego 2017/2018 (plik pdf) >>>
 • Zasady organizacji obowiązkowych i fakultatywnych kursów terenowych na Wydziale Geologii od roku akademickiego 2017/2018 (Załącznik nr 1 do Regulaminu kursów terenowych obowiązujący studentów przyjetych na studia od roku akademickiego 2017/2018) (plik pdf) >>>
 • Regulamin kursów terenowych obowiązujący studentów przyjętych na studia od roku akademickiego 2015/2016 (plik pdf) >>>

ARCHIWUM

ARCHIWUM

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Geologii:

 • Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Geologii - od 1 października 2017r. do 30 września 2019 r. (plik pdf) >>>

Decyzje dziekańskie:

 • Decyzje dziekańskie - obowiązuje od 1 października 2017r. do 30 września 2019 r. (plik pdf) >>> 
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii