Praktyki zawodowe

  1. Przewidziane w programach studiów II-go stopnia praktyki zawodowe (w wymiarze co najmniej 192 godzin) można odbywać w dowolnie wybranej instytucji/firmie związanej z kierunkiem studiów.
  2. Niezbędne jest przygotowanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, Studentem i instytucją/firmą.
  3. Do przygotowania porozumienia niezbędne są następujące informacje: nazwa i adres siedziby instytucji/firmy, NIP lub REGON, imię, nazwisko i stanowisko osoby odpowiedzialnej za podpisywanie porozumień z ramienia firmy oraz data planowanego rozpoczęcia i zakończenia praktyk.
  4. W czasie odbywania praktyk konieczne jest ubezpieczenie NNW. Jeżeli Student chce być ubezpieczony przez UW konieczne jest zgłoszenie praktyk w dziekanacie co najmniej 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem. W przypadku nie dotrzymania tego terminu konieczność ubezpieczenia przechodzi na Studenta.
  5. Jeżeli termin praktyk ulegnie wydłużeniu konieczny jest aneks do porozumienia. 
  6. Warunkiem zaliczenia praktyk jest dostarczenie wypełnionego Dziennika Praktyk, który stanowi załącznik do porozumienia.

KONTAKT:
Dziekanat ds. studenckich:
Mgr Izabela Przekopiak
Telefon: (+48 22) 55 40 014
Pokój: P007
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania
  • Dziennik praktyk zawodowych [plik DOCX]  
  • Sprawozdanie ze zrealizowanej praktyki zawodowej [plik DOCX
  • Ankieta ewaluacji praktyk zawodowych wypełniona przez opiekuna praktyk z podmiotu, w którym praktyka sie odbyła [plik DOCX

  • Formularz wydziałowych praktyk badawczych [plik DOCX]
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii