Aktualności studenckie

baner DYDAKTYKA

Rok akademicki 2021/2022

Propozycje tematów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich - rok akademicki 2021/2022

Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych:

Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii:

Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki:

Katedra Geologii Klimatycznej:

Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej:

Katedra Hydrogeologii i Geofizyki:

 Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych:

Harmonogram kursów terenowych 2021/2022
  • Harmonogram kursów terenowych - AKTUALIZACJA 13.04.2022 - (plik pdf) >>> 
Harmonogram sesji letniej 2021/2022
  • Harmonogram sesji letniej studia I stopnia - AKTUALIZACJA 17.05.2022 (plik pdf) >>> 
  • Harmonogram sesji letniej studia II stopnia - AKTUALIZACJA 24.05.2022 (plik pdf) >>> 
Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich
  • ZARZĄDZENIE NR 1 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trakcie sesji na Wydziale Geologii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (plik pdf) >>> 
  • ZARZĄDZENIE NR 3 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza i geologia stosowana prowadzonych przez Wydział Geologii w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>> 
  • ZARZĄDZENIE NR 2 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (plik pdf) >>>
  • ZARZĄDZENIE NR 1 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zajęć praktycznych dla studentów kierunków studiów organizowanych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (plik pdf) >>>
  • Zarządzenie nr 1 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zajęć praktycznych dla studentów kierunków studiów organizowanych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, odbywających się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego (plik pdf) >>>
OFERTY PRACY DLA STUDENTÓW


 

Rok akademicki 2020/2021

Archiwum

PRACE DYPLOMOWE - Propozycje tematów - kwiecień 2020

 

Zasady dyplomowania na poszczególnych kierunkach studiów

Od dnia 1 października 2021 r. obowiązują następujące uchwały Rady Dydaktycznej: 
Od dnia 1 października 2020 r. obowiązują następujące uchwały Rady Dydaktycznej:

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii