Oprogramowanie MOVE - firmy Petroleum Experts Ltd (Petex)

Informujemy, że Uniwersytet Warszawski pozyskał 10 licencji na oprogramowanie Move firmy Petroleum Experts Ltd (Petex).

Program Move służy do zaawansowanych analiz i modelowań strukturalnych. Oprogramowanie wykorzystywane będzie zarówno w celach edukacyjnych oraz naukowych.

W ramach pozyskanego oorogramowania dostępne są moduły:

Petex Logo landscape tagline 1085x339

MOVE, 2D Kinematic Modelling, 3D Kinematic Modelling, Geomechanical Modelling, Fracture Modelling, Fault Response Modelling, Fault Analysis, Stress Analysis, MOVE Link for Petrel, MOVE Link for OpenWorks, MOVE Link for GST and Hardlock.

 

Całkowity koszt oprogramowania w wysokości 1 601 839,98£ w całości został pokryty przez firmę Petex.

Więcej informacji na temat oprogramowania znajduje się na stronie internetowej: http://www.petex.com/products/move-suite/


We would like to inform that Petroleum Experts Ltd (Petex) has donated 10 licences of the Move Suite to the University of Warsaw.

The Move suite is a complete structural modelling and analysis toolkit. The software will be used for educational and research purposes.
The software, developed by PetEx, includes MOVE, 2D Kinematic Modelling, 3D Kinematic Modelling, Geomechanical Modelling, Fracture Modelling, Fault Response Modelling, Fault Analysis, Stress Analysis, MOVE Link for Petrel, MOVE Link for OpenWorks, MOVE Link for GST and Hardlock.

 

We sincerely thank Petex for this donation with an equivalent value of 1 601 839,98£.
For more information about the Move Suite please visit: http://www.petex.com/products/move-suite/

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii