Pracownia Przygotowania i Separacji Minerałów

Pracownia Przygotowania i Separacji Minerałów
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
fax: (+48 22) 55 40 001

Dr hab. Sławomir Ilnicki

tel. (+48 22) 55 40 301

pokój: 2113

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownia jest przeznaczona do przygotowania próbek materiału mineralnego oraz próbek skał litych i sypkich do badań metodami instrumentalnymi (np. dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia w podczerwieni, różnicowa analiza termiczna, fluorescencja rentgenowska, spektroskopia emisyjna metodą indukcyjnie wzbudzonej plazmy, mikrosonda elektronowa). W zależności od stanu skupienia próbki i planowanego sposobu badania, próbki mogą być rozcinane i kruszone, bądź od razu rozdrabniane i mielone. W metodach separacji mogą być stosowane metody magnetyczne (podatność magnetyczna) oraz gęstościowe.

Na wyposażeniu pracowni znajduje się :

 • kruszarka szczękowa Testchem LKS-60
 • młynek żarnowy Testchem LMŻ
 • młynek planetarno-kulowy Retsch PM-100
 • separator magnetyczny FrantzLB-1

Pracownia posiada stanowisko do ręcznego kruszenia i rozdrabniania skał.

Kruszarka szczękowa Testchem LKS-60

Kruszarka szczękowa Testchem LKS-60

Kruszarka szczękowa jest przeznaczona do wstępnego, przelotowego kruszenia suchych próbek. W posiadanym urządzeniu elementy mielące (szczęka ruchoma i stała) są wykonane z węglika wolframu, dzięki czemu możliwa jest obróbka materiału o maksymalnej twardości 8 w skali Mohsa. Dzięki regulacji skokowej między szczękami można uzyskać redukcję uziarnienia próbki nawet do wielkości poniżej 2 mm.

Zastosowanie:
Kruszarka szczękowa LKS-60 może być wykorzystywana do kruszenia i mielenia materiałów kruchych, np.:

 • skały, rudy i minerały,
 • żużle, spieki i szkło,
 • węgle i koks,
 • cement, klinkier, topniki,
 • nawozy, osady i pyły,
 • gleby.

Nie jest możliwe kruszenie materiałó włóknistych, plastycznych lub kowalnych.

Wielkość wejściowa materiału (ziarno wstępne) < 60 mm.
Rozdrobnienie (ziarno końcowe) < 2 mm (w zależności od ustawień urządzenia).
Wydajność urządzenia max. 50 kg/h (w zależności od ustawień urządzenia).

Urządzenie znajduje się w pomieszczeniu pyłoszczelnym wyposażonym w wysokowydajną instalację wyciągową.

Młynek żarnowy Testchem LMŻ

Młynek żarnowy Testchem LMŻ

Młynek żarnowy jest przeznaczony do mielenia pośredniego suchych i mokrych próbek laboratoryjnych. Dzięki zastosowaniu żaren wykonanych z węglika wolframu możliwe jest mielenie materiałów o[nsbp]twardości nie przekraczającej 8 w skali Mohsa. Uzyskiwane w procesie mielenia ziarno końcowe jest wielkości poniżej 0,5 mm. Jednakże możliwa jest regulacja ziarna końcowego poprzez zmianę szerokości szczeliny pomiędzy żarnem ruchomym i nieruchomym w zakresie od 15 do 0,5 mm.

Zastosowanie:

Młyn żarnowy LMŻ może być wykorzystywany do mielenia:

 • minerałów i rud,
 • cenentu, materiałów budowlanych,
 • szkieł i spieków,
 • biomasy,
 • węgli i koksu.

Wielkość wejściowa materiału (ziarno wstępne) < 40 mm.
Rozdrobnienie (ziarno końcowe) < 0,5 mm (w zależności od ustawień urządzenia).
Wydajność urządzenia max. 100 kg/h (w zależności od ustawień urządzenia).

 

Urządzenie znajduje się w pomieszczeniu pyłoszczelnym wyposażonym w wysokowydajną instalację wyciągową.

Młynek planetarno-kulowy Retsch PM-100

Dzięki połączeniu sił tarcia i uderzeń kul znajdujących się w naczyniu ucierającym uzyskuje się maksymalne rozdrobnienie (roztarcie) materiału mineralnego w bardzo krótkim czasie pracy urządzenia.
Młyn posiada możliwość ustawienia wszystkich parametrów za pomocą jednego przycisku z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem. Urządzenie posiada wielojęzyczne menu oraz możliwość zachowania w pamięci 10 różnych ustawień parametrów mielenia dla powtarzalnych procesów. Obudowa z automatycznie zamykaną pokrywą kontrolowaną elektronicznie zapewnia bezpieczną i prostą obsługę urządzenia.

Mikroprocesorowy sterownik urządzenie wyposażony jest w programator umożliwiający:

 • zaprogramowanie czasu, po którym młyn automatycznie rozpoczyna pracę,
 • zaprogramowanie czasu przerwy (pauzy), po którym następuje dalsze mielenie,
 • pracę,
 • możliwość odczytu pochłoniętej energii (zaprogramowania dostarczonej energii) w pojemniku mielącym.

Zastosowanie:

Młynek PM 100 posiada jedno stanowisko do rozdrabniania (mielenia) materiałów miękkich, średnio-twardych, aż po bardzo twarde, kruche i włókniste, jak np.:

 • skały, minerały i rudy,
 • stopy,
 • chemikalia,
 • szkło i ceramika,
 • rośliny i gleby,
 • osady ściekowe i substancje organiczne,
 • odpady przemysłowe.
Młynek planetarno-kulowy Retsch PM-100

Możliwe jest mielenie (ucieranie) zarówno na sucho, jak i na mokro.
Wielkość wejściowa materiału < 10 mm.
Rozdrobnienie (wielkość wyjściowa materiału) < 1 μm.

Na wyposażeniu naczynie mielące agatowe o pojemności 125 ml z kulami o średnicy 5 mm; opcjonalnie możliwość wykorzystania naczynia korundowego o pojemności 500 ml z kulami o średnicy 20 mm.

Separator magnetyczny Frantz Magnetic Barrier Laboratory Separator Model LB-1

Separator magnetyczny Frantz Magnetic Barrier Laboratory Separator Model LB-1

Funkcje i możliwośći separatora:

 • Zdolność separowania materiału sypkiego na podstawie niewielkich różnic w podatności paramagnetycznej i diamagnetycznej.
 • Możliwość separowania materiałów silnie magnetycznych.
 • Kontroloer pola magnetycznego o niskim natężeniu umożliwiający rozdzielanie materiałów ferromagnetycznych poprzez wykorzystywanie niewielkich różnic w ich właściwościach magnetycznych.
 • Możliwość eliminacji pozostałości magnetycznej i ustalania warunków, przy których natężenie pola magnetycznego jest bliskie zero.
 • Możliwość obserwacji materiału podczas jego separacji w polu magnetycznym.
 • System utrzymywania stabilnego natężenia prądu.
 • Miliamperomierz do monitorowania natężenia prądu w zakresie od 0 do co najmniej 100 mA.
 • Funkcja pulsacyjnego natężenia prądu w wybranym zakresie wartości służąca do rozbijania łańcuchów ziaren ferromagnetycznych.

Pomieszczenia kruszarni

Pomieszczenia kruszarni
Image

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii