Pracownia Geomikrobiologiczna

Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
fax: (+48 22) 55 40 001
Kierownik: mgr Marcin Daniel Syczewski (starszy technik)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (+48 22) 55 40 321; +48 604 079 658
Pokój: 2029

Pracownia Geomikrobiologiczna została otwarta w roku 2011 w ramach struktury Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii. Jej powołanie miało na celu stworzenie laboratorium ukierunkowanego na interdyscyplinarne badania z pogranicza nauk geologicznych i biologicznych co determinuje profil naukowy Pracowni Geomikrobiologicznej. W Pracowni prowadzone są badania nad rolą mikroorganizmów w kształtowaniu procesów geochemicznych, biotransformacją faz mineralnych w strefach utleniających i redukcyjnych, toksycznością związków ksenobiotycznych i związków mineralnych względem mikroorganizmów, a także biodegradacją materii organicznej ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów wykorzystania mikroorganizmów w biotechnologii i bioremediacji terenów zdegradowanych. Szczególny obszar badań stanowią zagadnienia związane z adsorpcją mikroorganizmów na powierzchni różnych materiałów mineralnych i związane z tym możliwości tworzenia się biofilmów, a także oznaczenia cytotoksycznych efektów tego typu oddziaływań.

Wyposażenie Pracowni Geomikrobiologicznej obejmuje:

 • 10-kanałowy system respirometryczny Micro-Oxymax do pomiarów aktywności metabolicznej poprzez rejestrację zmian stężenia gazów w badanym układzie (CO2, O2, CH4, H2, H2S oraz NO2);
 • dwukanałowy chromatograf gazowy (Thermo Trace GC Ultra) z detektorami FID i TCD;
 • wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem UV-Vis;
 • spektrofluorymetr oraz spektrofotometry;
 • mikroskop epifluorescencyjny;
 • sprzęt umożliwiający przygotowanie prób do analiz (liofilizator, system SPE, chromatografia cienkowarstwowa);
 • komora laminarna II klasy umożliwiającą pracę z czystymi szczepami mikroorganizmów.

Obecnie w Pracowni Geomikrobiologicznej w ramach badań naukowych wykonywane są następujące oznaczenia:

 • analizy mikrobiologiczne w zakresie oznaczeń liczby mikroorganizmów i grzybów, a także nietypowych oznaczeń takich jak miano bakterii redukujących siarczany, liczba mikroorganizmów zdolnych do biodegradacji substancji ropopochodnych, liczba mikroorganizmów autotroficznych utleniających związki siarki;
 • aktywność biochemiczna próbek środowiskowych określana na podstawie badań enzymatycznych oraz respirometrycznych;
 • oznaczenia enzymatyczne w tym analizy z zastosowaniem substratów fluorescencyjnych;
 • oznaczenia zawartości węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz kwasów tłuszczowych (FAME) metodami chromatograficznymi m.in. dla potrzeb analiz geochemicznych oraz skażeń środowiska;
 • analizy biodegradacji różnych związków organicznych na podstawie badań respirometrycznych oraz z wykorzystaniem metod chromatograficznych.
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii