OKAWANGO - III Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Geologicznej 2020/2021

OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019
OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019

Wyniki II etapu OKAWANGO 2021

 

Szanowni Państwo, Uczestnicy Konkursu OKAWANGO 2021, Nauczyciele,

 

Konkurs OKAWANGO 2021 dobiegł końca. Dziękujemy Nauczycielom za włożone zaangażowanie w dopingowanie swoich uczniów do wytężonej pracy – ich sukcesy to również Wasza zasługa!

Uczniowie, dziękujemy za trud włożony w naukę i przygotowania do Konkursu. Mamy nadzieję, że doświadczenia, które zdobyliście będą w przyszłości procentować. Mamy również nadzieję na spotkanie z Wami na geologicznych szlakach Polski i Świata.


Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim startującym. Brawo…


Po wysłuchaniu prezentacji, Komisja Konkursowa OKAWANGO 2021, po naradzie podjęła decyzję, co do ostatecznej klasyfikacji zawodników, przyznając za prezentacje odpowiednie ilości punktów (patrz niżej).

 

WYNIKI DRUGIEGO ETAPU KONKURSU OKAWANGO 2021

 

Przypominamy, że bycie laureatem lub finalistą OKAWANGO przynosi wymierne korzyści:

 1. LAUREACI OKAWANGO (wszystkich stopni) dostają się na studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunki GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA / GEOLOGIA STOSOWANA, uzyskując maksymalną liczbę punków w procedurze kwalifikacyjnej. Jest to jednoznaczne z otrzymaniem indexu Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Finaliści OKAWANGO uzyskują ułatwienia w procedurze kwalifikacyjnej na studia wyższe na kierunkach GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA / GEOLOGIA STOSOWANA na Uniwersytecie Warszawskim w postaci maksymalnej liczby punktów z przedmiotu geografia na poziomie rozszerzonym. Statystyki pokazują, że bycie finalistą OKAWANGO daje bardzo dużą szansę na dostanie się na studia Wydziału Geologii UW.

 

Zachęcamy do podjęcie studiów na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego!!!

Do zobaczenia…
 

dr hab. Zbigniew Remin
Przewodniczący Komisji Konkursowej OKAWANGO 2021

OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019

Dopingujemy do wytężonej pracy!  Nagrody czekają!

DO WYGRANIA

 1. Laureaci OKAWANGO mogą dostać się na studia wyższe na kierunki geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując maksymalną liczbę punków w procedurze kwalifikacyjnej.

 2. Trzech najlepszych laureatów uzyskuje możliwość uczestniczenia w zagranicznej ekspedycji geologicznej organizowanej przez Wydział Geologii UW; zobacz nasze wcześniejsze ekspedycje...

 3. Finaliści OKAWANGO uzyskują ułatwienia w procedurze kwalifikacyjnej na kierunkach geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim w postaci maksymalnej liczby punktów z przedmiotu Geografia.

 4. Uczestnicy II-go etapu oraz nauczyciele opiekunowie, mogą otrzymać dodatkowe nagrody ufundowane przez darczyńców i sponsorów Konkursu OKAWANGO.

NASZE WCZEŚNIEJSZE EKSPEDYCJE

Gruzja - ekspedycja
Maroko - ekspedycja

WAŻNE TERMINY

Etap I

 • Do 30 listopada 2020 r. – wstępne zgłoszenia uczestnictwa (mile widziane wcześniejsze – pozwoli nam to lepiej przygotować logistykę)
 • Do 15 stycznia 2021 r. – samodzielne wykonanie prac konkursowych oraz przesłanie ich (zgodna wersja papierowa i elektroniczna) na adres organizatora
  – z dopiskiem "konkurs OKAWANGO".
 • Styczeń/luty 2021 r. – ocena nadesłanych prac konkursowych.
 • Luty 2021 r. – ogłoszenie wyników I etapu oraz ustalenie listy rankingowej dla osób zakwalifikowanych do II finałowego etapu.
 • Wytyczne dla autorów do pobrania stąd [plik DOC]

ETAP II
Ramowy plan Etapu Finałowego Konkursu OKAWANGO 2021 – wersja on-line

 • 7 czerwca (poniedziałek), godz. 12.00 – I-szy egzamin pisemny;
 • 8 czerwca (wtorek), godz. 12.00 – II-gi egzamin pisemny;
 • 8-9 czerwca – prace Komisji Konkursowej; ocena prac pisemnych; wyłonienie 5 uczestników z największą liczbą punktów; zaproszenie do wygłoszenia prezentacji dotyczącej projektu, zgłaszanego przez uczestników na I-szy etap Konkursu OKAWANGO 2021.
 • 10 czerwca (czwartek) >>> prezentacje głoszone przez 5 najlepszych uczestników konkursu; spośród nich Komisja Konkursowa wyłoni troje Zwycięzców; zaproszenie otwarte dla wszystkich.
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
Image

DO POBRANIA

Plakat - OKAWANGO 2020/2021
Plakat OKAWANGO
Regulamin OKAWANGO 2020/2021
Regulamin Konkursu
Wytyczne dla autorów
Wytyczne dla autorów
Zgłoszenie ucznia OKAWANGO 2020/2021
Zgłoszenie uczestnictwa

POLECANE LINKI

kopalnia wiedzy geologicznej
surowce skalne całej Polski
wszystkie mapy na Twojej komórce
geostanowiska w Polsce
katalog obiektów geoturystycznych

Spis polecanej literatury:

 • van Andel T., Nowe spojrzenie na starą planetę, Warszawa, 2010
 • Książkiewicz M., Geologia dynamiczna, Wyd. Geol., Warszawa, 1979
 • Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, 2018
 • Migoń P., Geomorfologia, Warszawa, 2012
 • Stanley S., Historia Ziemi, Warszawa, 2002
 • Mizerski, W., Orłowski, S., Geologia Historyczna, 2017

PATRONAT

HERB_Checiny_106x151.jpg

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
Mgr inż. Robert Jaworski

PARTNERZY I SPONSORZY

Zgłoszenie uczestnictwa OKAWANGO 2018/2019
Image
Image
Lhoist
logo_GeoLearning_93x150.png
Image
GEOPARK
Image
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii