Konferencje organizowane przez Wydział Geologii

XXVI MEETING OF THE PETROLOGY GROUP OF THE MINERALOGICAL SOCIETY OF POLAND; CHĘCINY, (24-27 OCTOBER 2019), PTMin, Wydział Geologii UW, PIG-PIB

XX Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna (20-23 października 2019 r.); Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, Wydział Geologii UW.

III Konferencja naukowa “Geomorfologia stosowana – Procesy naturalne i aktywowane” (05-07 czerwca 2019 r.), Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Organizatorzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

8th International Workshop "Neogene of Central and South-Eastern Europe" (May 27 – 31, 2019); Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (ECEG), Wydział Geologii UW

The IX International ProGEO Symposjum "Geoheritage and Geoconservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda" (25-28th June 2018, Chęciny, Poland)
[sprawozdanie (plik pdf)] [Programme and Abstrakt Book (plik pdf)] [Field Trip Book (plik pdf)]

10th Baltic Stratigraphic Conference (12-14.09.2017, Chęciny)
[materiały konferencyjne]

Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe pt. "Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych" (19-21.01.2017 r.)

[materiały konferencyjne]

VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 - "Granice Sedymentologii" (28.06.-01.07.2016 r.)
[materiały konferencyjne (plik pdf)]

II Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (07-08.04.2016 r.)
[materiały konferencyjne]

Workshop on accessory minerals (25-26 september 2014 r.)

[Tom abstraktów (plik pdf)]

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii